Kütüphanede Bilim Var Projesi

0

Kütüphanede Bilim Var Projesi

Kütüphanede Bilim Var Projesi; İstanbul ili Üsküdar İlçesindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören;  8-12 yaş aralığındaki uzay, fen ve doğa bilimlerine meraklı; fakat çeşitli nedenlerle bilimsel çalışmalara katılmakta güçlük çeken dezavantajlı gruplara yönelik hazırlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğlenceli ve özel bilimsel deney materyalleri ile yapılan etkinliklerde, öğrencilerin basit bilimsel olguları fark etmelerinin yanı sıra; merak duyguları, araştırma ve öğrenme istekleri artırılarak çocuklar üzerinde kalıcı bir etki bırakması ve bilimin hayatın her alanında var olduğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan etkinliklerle çocukların; bilimsel aktivitelere yönelmeleri, bilimi sevmeleri, bilimin hayatımızın her alanında yer aldığı şeklinde bir farkın dalık bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. GEMS (Great Explorations in Math and Science -Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) programı ve malzemeleriyle yapılan etkinliklerde çocukların aktif olarak yer almaları sonucunda bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarındaki gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Comments are closed.